Το πρώτο τεύχος περιλαμβάνει, αντί μηνύματος σύνταξης (editorial), έναν εισαγωγικό χαιρετισμό του κ. Μήτρου, προέδρου του Σ.Ε.Α.Β., καθώς και μια σύντομη Επιστολή προς τη Σύνταξη από τους υπευθύνους της Μονάδας Ολικής Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΜΟΠΑΒ), αναφορικά με το ρόλο του Heal-link στη βιβλιογραφική στήριξη της έρευνας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, ιδιαίτερης σημασίας, δεδομένης της κρισιμότητας της κατάστασης με τις συνδρομές των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Επίσης περιλαμβάνει πέντε (5) κύρια άρθρα με διαφορετική θεματολογία, από έγκριτους επιστήμονες του χώρου της πληροφόρησης.

Πλήρες Τεύχος

Δείτε το πλήρες κείμενο PDF

Πίνακας Περιεχομένων

Μήνυμα Σύνταξης

Μήνυμα Προέδρου Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
Nikos Mitrou
5-5

Ενημερωτικά Άρθρα

George K. Zachos, Vasilis A. Polychronopoulos
7-12

Κύρια άρθρα

Dimitrios-Emmanuel Spanos
14-22
Eleni X. Karamanoli
23-36
Evgenia Villioti, Evgenia Vassilakaki
37-52
Aspasia Papakonstantinou, Christos Papatheodorou
53-67
Stamatina K. Koutsileou
68-81