Συνδεδεμένα Δεδομένα: Μια ευκαιρία για τις ελληνικές Βιβλιοθήκες

Dimitrios-Emmanuel Spanos

Περίληψη


Τα Συνδεδεμένα Δεδομένα αποτελούν μια τεχνολογία που, ενώ εμφανίστηκε πριν μερικά μόνο χρόνια στο χώρο του Παγκόσμιου Ιστού, σήμερα κερδίζει συνεχώς έδαφος, κυρίως σε τομείς όπως η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, η οικονομία, η βιοϊατρική και τα μέσα ενημέρωσης, γεγονός που αποδεικνύεται από την ενίσχυση -παγκοσμίως- της τάσης για αξιοποίηση των ευκαιριών που αυτά προσφέρουν. Στο παρόν άρθρο, μετά από μια εισαγωγή στο χώρο των Συνδεδεμένων Δεδομένων και των σχετικών τεχνολογιών, εξετάζονται τα οφέλη που προκύπτουν από την υιοθέτηση των συγκεκριμένων τεχνολογιών από τις Βιβλιοθήκες, όπου η εφαρμογή τους βρίσκει πρόσφορο έδαφος, και προτείνονται μέθοδοι για την υιοθέτηση της συγκεκριμένης ελπιδοφόρας νέας τεχνολογίας.

 


Λέξεις κλειδιά


αυνδεδεμένα δεδομένα, ψηφιακές βιβλιοθήκες, RDF, ιστός δεδομένων, σημασιολογικός ιστός

Πλήρες Κείμενο:

PDF EPUB

Αναφορές


Alemu, G., Stevens, B., Ross, P. & Chandler, J. (2012). Linked data for libraries: benefits of a conceptual shift from library-specific record structures to RDF-based data models, 78th IFLA General Conference and Assembly. Helsinki, Finland.

Auer, S., Buhmann, L., Dirschl, C., Erling, O., Hausenblas, M., Isele, R., Lehmann, J., Martin, M., Mendes, P.N., van Nuffelen, B., Stadler, C., Tramp, S. & Williams, H. (2012). Managing the Life-Cycle of Linked Data with the LOD2 Stack. Proceedings of the 11th International Semantic Web Conference (ISWC). Boston, USA.

Baker, T., Bermès, E., Coyle, K., Dunsire, G., Isaac, A., Murray, P., Panzer, M., Schneider, J., Singer, R., Summers, E., Waites, W., Young, J. & Zeng, M. (2011). Library Linked Data Incubator Group Final Report. Available online at: www.w3.org/2005/Incubator/lld/XGR-lld/.

Berners-Lee, T., Hendler, J. & Lassila, O. (2001). The Semantic Web. Scientific American, May.

Berners-Lee, T. (2006). Linked Data - Design Issues. Available online at: www.w3.org/DesignIssues/LinkedData.html.

Bizer, C. & Seaborne, A. (2004). D2RQ - Treating non-RDF Databases as Virtual RDF Graphs, poster in 3rd International Semantic Web Conference (ISWC). Hiroshima, Japan.

Blakeley, C. (2007). Virtuoso RDF Views – Getting Started Guide. Available online at: www.openlinksw.co.uk/virtuoso/Whitepapers/pdf/Virtuoso_SQL_to_RDF_Mapping.pdf.

Brickley, D. & Guha, R.V. (2014). RDF Schema 1.1. Available online at: www.w3.org/TR/rdf-schema/.

British Library (2014). The British National Bibliography as Linked Open Data. Available online at: bnb.data.bl.uk/.

Byrne, G. & Goddard, L. (2010). The Strongest Link: Libraries and Linked Data. D-Lib Magazine, 16 (11-12).

Dodds, L. & Davis, I. (2012). Linked Data Patterns. Available online at: http://patterns.dataincubator.org/book/.

Dunsire, G. & Willer, M. (2010). Initiatives to make standard library metadata models and structures available to the Semantic Web, 78th IFLA General Conference and Assembly. Gothenburg, Sweden.

German National Library (2014). The Linked Data Service of the German National Library: Modelling of bibliographic data. Available online at: www.dnb.de/EN/Service/DigitaleDienste/LinkedData/linkeddata_node.html.

Haslhofer, B., & Schandl, B. (2008). The OAI2LOD Server: Exposing OAI-PMH metadata as linked data, International Workshop on Linked Data on the Web (LDOW2008). Beijing, China

Heath, T. & Bizer, C. (2011). Linked Data: Evolving the Web into a Global Data Space. San Rafael: Morgan & Claypool Publishers.

Hitzler, P., Krötzsch, M., Parsia, B., Patel-Schneider, P.F. & Rudolph, S. (2012). OWL 2 Web Ontology Language Primer. Available online at: www.w3.org/TR/owl2-primer/.

Malmsten, M. (2008). Making a Library Catalogue Part of the Semantic Web, Proceedings of International Conference on Dublin Core and Metadata Applications. Berlin, Germany.

Ngonga Ngomo, A.C. & Auer, S. (2011). LIMES - a time-efficient approach for large-scale link discovery on the web of data, Proceedings of the 22nd International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI). Barcelona, Spain.

Rodríguez-Muro, M., Kontchakov, R., & Zakharyaschev, M. (2013). Ontology-based data access: Ontop of databases. Proceedings of the 12th International Semantic Web Conference (ISWC). Sydney, Australia.

Sauermann, L. & Cyganiak, R. (2008). Cool URIs for the Semantic Web. Available online at: www.w3.org/TR/cooluris/.

Schreiber, G. & Raimond, Y. (2014). RDF 1.1 Primer. Available online at: www.w3.org/TR/rdf11-primer/.

«Συγγραφέας», 2012.

Vila-Suero, D. & Gomez-Perez, A. (2013). datos.bne.es and MARiMbA: an insight into library linked data. Library Hi Tech, 31 (4), 575-601.

Volz, J., Bizer, C., Gaedke, M. & Kobilarov, G. (2009). Discovering and Maintaining Links on the Web of Data, Proceedings of the 8th International Semantic Web Conference (ISWC). Washington DC, USA.
##submission.copyrightStatement##