2016

Σελίδα εξωφύλλου

Τόμ. 2, Αρ. 1 (2016)

Ειδικό αφιέρωμα στη μνήμη του πρώτου προέδρου του ΣΕΑΒ, Βασίλη Παπάζογλου.

2015

Σελίδα εξωφύλλου

Τόμ. 1, Αρ. 1 (2015)

Ενημερωτικό σημείωμα από τη Μονάδα Ολικής Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΜΟΠΑΒ)
Σελίδα εξωφύλλου

Τόμ. 1, Αρ. 2 (2015)

Διαδανεισμός - Πληροφοριακή Παιδεία - Νομικά ζητήματα