«Κάλλιπος» - Το μεγαλύτερο ψηφιακό Αποθετήριο Ακαδημαϊκών Ηλεκτρονικών Συγγραμμάτων Ανοικτής Πρόσβασης

Dimitrios Kouis, Stavroula Christaki, Stamatina Koutsileou, Christina Anastasopoulou, George Veranis, Catherine Vratti, Eleni Gousouli, Anastasia Dimou, Kyriakos Diakonikolaou, Konstantinos Eleftheriadis, Evangelini Zekou, Maria Thanou, Nikolaos Konstantinou, Filomila Loari, Charitini Bliatsiou, Vasilis Polychronopoulos, Dimitrios-Emmanuel Spanos, Rozita Tampakopoulou, Nikos Mitrou

Περίληψη


Αφετηρία συγγραφής του παρόντος άρθρου είναι η ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου της Δράσης «Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα - Κάλλιπος» (http://www.kallipos.gr/). Στο πλαίσιό της έχει δημιουργηθεί το ψηφιακό Αποθετήριο Ακαδημαϊκών Ηλεκτρονικών Συγγραμμάτων Ανοικτής Πρόσβασης (http://repository.kallipos.gr/)̇, μέσω του οποίου έχουν διατεθεί περισσότερα από πεντακόσια είκοσι (520) δωρεάν ηλεκτρονικά συγγράμματα/βιβλία Ανοικτής Πρόσβασης στους φοιτητές της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα, και όχι μόνο. Αρχικά, παρατίθεται το θεωρητικό πλαίσιο, με μια σύντομη επισκόπηση της διεθνούς, κυρίως, βιβλιογραφίας, αναφορικά με τη χρησιμότητα, άρα και την αναγκαιότητα, δημιουργίας ηλεκτρονικών -πλέον των έντυπων- πανεπιστημιακών συγγραμμάτων Ανοικτής Πρόσβασης, ενώ παράλληλα σκιαγραφείται και το καθεστώς (σε παρελθόν, παρόν και μέλλον) της παραγωγής και διανομής ηλεκτρονικών συγγραμμάτων στους φοιτητές της ελληνικής Ανώτατης εκπαίδευσης. Στην επόμενη ενότητα, καταγράφονται τα στάδια εξέλιξης της Δράσης, με τις αντίστοιχες ροές εργασίας τους, παρουσιάζονται τα πιο ενδιαφέροντα στατιστικά στοιχεία υλοποίησής της, καθώς επίσης αποτυπώνονται και οι τεχνικές προδιαγραφές του Αποθετηρίου της. Το άρθρο ολοκληρώνεται με μια συνοπτική καταγραφή των πλέον αξιόλογων συμπερασμάτων σχετικά με τα επιτεύγματα της Δράσης (διαθεσιμότητα υλικού-Ανοικτή Πρόσβαση και ανθρωποδίκτυο Συντελεστών), ενώ, συγχρόνως, εκθέτονται και οι κυριότερες δυσλειτουργίες/προβλήματα προς διευθέτηση όσον αφορά τα εξής: τεχν(ολογ)ικά ζητήματα, χρονοδιάγραμματα των διαφόρων σταδίων της εκδοτικής παραγωγής, εκπαιδευτική διάσταση, πνευματικά δικαιώματα.


Λέξεις κλειδιά


ακαδημαϊκά ηλεκτρονικά συγγράμματα/βιβλία, Κάλλιπος, αποθετήριο, Ανοικτή Πρόσβαση

Πλήρες Κείμενο:

PDF EPUB

Αναφορές


Hilton III, J. L. & Wiley, D. (2011). Open access textbooks and financial sustainability: A case study on Flat World Knowledge. The International Review of Research in Open and Distributed Learning, 12(5), 18-26. Retrieved February 29, 2016, from http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/960/1860

IEEE Standard for Learning Object Metadata (2002). In IEEE Std 1484.12.1-2002. doi: 10.1109/IEEESTD.2002.94128. Retrieved February 29, 2016, from http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=1032843&isnumber=22180

Jeong, H. (2012). A comparison of the influence of electronic books and paper books on reading comprehension, eye fatigue, and perception. The Electronic Library, 30(3), 390-408. Retrieved February 29, 2016, from http://www.emeraldinsight.com/loi/el

Κουής, Δ., Δήμου, Α., Αναστασοπούλου, Χ. & Κουτσιλέου, Σ. (2015). Ηλεκτρονικά Συγγράμματα «Ανοικτής Πρόσβασης» - Μια πρόκληση για την Πολυτεχνειακή κοινότητα του ΕΜΠ. Πολυτεχνειακά Νέα, 1(1). Ανακτήθηκε 29 Φεβρουαρίου, 2016, από http://journals.lib.ntua.gr/index.php/polytexneiaka_nea/article/viewFile/930/900

Kouis, D. & Konstantinou, N. (2014). Electronic Textbooks Advantages and Challenges for the Hellenic Higher Education and Publishing Community. Library Review, 63(6/7), pp. 531-543. Retrieved February 29, 2016, from http://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/LR-06-2014-0074

Λακασάς, Α. (2011, 6 Μαρτίου). Το σκάνδαλο με τα συγγράμματα ΑΕΙ. Η Καθημερινή. Ανακτήθηκε 29 Φεβρουαρίου, 2016, από http://www.kathimerini.gr/420783/article/epikairothta/ellada/to-skandalo-me-ta-syggrammata-aei

Μάστορας, Ν. (2012, 22 Οκτωβρίου). Η μαύρη τρύπα των συγγραμμάτων. Τα Νέα. Ανακτήθηκε 29 Φεβρουαρίου, 2016, από http://www.tanea.gr/news/greece/article/4761933/?iid=2

Μήτρου, Ν. (2015). Η Δράση «Κάλλιπος» για την ελληνική Ακαδημαϊκή και Ερευνητική Κοινότητα. Ανακτήθηκε 29 Φεβρουαρίου, 2016, από http://www.kallipos.gr/images/20151127_EpistimonikoSinedrio/20151127_NikolaosMitrou.pdf

Marques de Oliveira, S. (2012). E-textbooks usage by students at Andrews University: A study of attitudes, perceptions, and behaviors. Library Management, 33(8/9), 536-560. Retrieved February 29, 2016, from http://docs.lib.purdue.edu/iatul/2012/papers/32/

Morris-Babb, M. & Henderson, S. (2012). An Experiment in Open-Access Textbook Publishing: Changing the World One Textbook at a Time 1. Journal of Scholarly Publishing, 43(2), 148-155. Retrieved February 29, 2016, from http://muse.jhu.edu/journals/journal_of_scholarly_publishing/v043/43.2.morris-babb.html

Muir, L. & Hawes, G. (2013). The case for e-book literacy: undergraduate students' experience with e-books for course work. The Journal of Academic Librarianship, 39(3), 260-274. Retrieved February 29, 2016, from http://dx.doi.org/10.1016/j.acalib.2013.01.002

Ολοκληρωμένη πρόταση για τη μεταρρύθμιση του πλαισίου διάθεσης Ακαδημαϊκών Συγγραμμάτων. (2016, 2 Φεβρουαρίου). Ανακτήθηκε 29 Φεβρουαρίου, 2016, από http://www.seab.gr/index.php/el/announcements-gr/347-2-2-2016»

Rockinson-Szapkiw, A. J., Courduff, J., Carter, K. & Bennett, D. (2013). Electronic versus traditional print textbooks: A comparison study on the influence of university students' learning. Computers & Education, 63, 259-266. Retrieved February 29, 2016, from http://static.trogu.com/documents/articles/palgrave/references/rockinson%20Electronic%20versus%20traditional%20print%20textbooks.pdf

Σπανός, Δ. (2015). Παρουσίαση Ελληνικού Συσσωρευτή Ακαδημαϊκών Ηλεκτρονικών Βιβλίων. Ανακτήθηκε 29 Φεβρουαρίου, 2016, από http://www.seab.gr/images/parousiaseis_20151127/20151127_DimitriosSpanos.pdf

Velagić, Z. (2014). The discourse on printed and electronic books: analogies, oppositions, and perspectives. Information research, 19(2). Retrieved February 29, 2016, from http://www.informationr.net/ir/19-2/paper619.html#.Vs4AWvmLTIU

Wilson, T.D. (2014). The e-book phenomenon: a disruptive technology. Information Research, 19(2) paper 612. Retrieved February 29, 2016, from http://InformationR.net/ir/19-2/paper612.html
##submission.copyrightStatement##