Οι βιβλιοθήκες των σωφρονιστικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα

Evgenia Villioti, Evgenia Vassilakaki

Περίληψη


Το παρόν άρθρο σκοπεύει στη διερεύνηση της κατάστασης των βιβλιοθηκών των σωφρονιστικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα, με έμφαση στις ανάγκες που καλύπτουν και στον ρόλο που διαδραματίζουν ως φορείς εκπαίδευσης και σωφρονισμού. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη χρήση της βιβλιογραφικής επισκόπησης και της συνέντευξης. Η βιβλιογραφική επισκόπηση υιοθετήθηκε για τον εντοπισμό και τον σχολιασμό ερευνών στις οποίες περιγράφονται οι λειτουργίες των βιβλιοθηκών των σωφρονιστικών ιδρυμάτων σε χώρες του εξωτερικού και στην Ελλάδα. Οι συνεντεύξεις χρησιμοποιήθηκαν για την καταγραφή των απόψεων των βιβλιοθηκονόμων των σωφρονιστικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα. Πραγματοποιήθηκαν το καλοκαίρι του 2014, απευθύνθηκαν σε 7 από τα συνολικά 27 σωφρονιστικά ιδρύματα της χώρας και παραχωρήθηκαν από τους υπεύθυνους των βιβλιοθηκών. Η έρευνα κατέληξε στο ότι οι βιβλιοθήκες λειτουργούν υποτυπωδώς, δεν απασχολούνται βιβλιοθηκονόμοι, οι κρατούμενοι δεν τις επισκέπτονται συχνά, δεν υπάρχει ικανοποιητική συλλογή τεκμηρίων και παρεχόμενων υπηρεσιών, αλλά ούτε και σαφής συσχετισμός της βιβλιοθήκης με την εκπαίδευση και τον σωφρονισμό. Τέλος, οι προσπάθειες μεμονωμένων ατόμων είναι αυτές που υποστηρίζουν την ύπαρξη της βιβλιοθήκης. Το άρθρο συμβάλλει στο να αναδειχθούν οι προσπάθειες που έχουν πραγματοποιηθεί και πραγματοποιούνται για την ανάπτυξη των βιβλιοθηκών στα σωφρονιστικά ιδρύματα της χώρας, καθώς και στην παρουσίαση των πληροφοριακών αναγκών των χρηστών που οφείλουν να καλύψουν.


Λέξεις κλειδιά


βιβλιοθήκες φυλακών, σωφρονιστικά ιδρύματα, εκπαίδευση, Ελλάδα, συνεντεύξεις

Πλήρες Κείμενο:

PDF EPUB

Αναφορές


ALA Council. (2010). Prisoners’ Right to Read. Retrieved 04/11/2014 from http://www.ifmanual.org/prisoners

Allen, B. (1996). Information tasks: toward a User-Centered approach to Information Systems. Orlando: Academic Press Inc.

American Library Association. (2014). Service to Detention Facilities & Jails, Services & Responsibilites of Libraries (Old Number 52.2). Retrieved 04/11/2014 from http://www.ala.org/aboutala/governance/policymanual/updatedpolicymanual/section2/52libsvcs&respon#B.8.2

Bell, J. (2005). Ο προγραμματισμός και η διεξαγωγή των συνεντεύξεων. Στο Πώς να συντάξετε μια επιστημονική εργασία: οδηγός ερευνητικής μεθοδολογίας (205-225). Αθήνα: Μεταίχμιο, (Κεφάλαιο 9).

Clark, Robert L., J. (1983). Political Factors Influencing Library Involvement in Adult Learning. Library Trends, 31(4), 655–668. Retrieved 12/11/2014 from https://www.ideals.illinois.edu/handle/2142/7282

Costanzo, E. (2003). “ABC” and the Italian prison libraries. In IFLA Council and General Conference (p. 4). Berlin. Retrieved 12/11/2014 from http://www.ifla.org/IV/ifla69/papers/052e-Costanzo.pdf

Curry, A., Wolf, K., Boutilier, S. & Chan, H. (2003). Canadian Federal Prison Libraries: A National Survey. Journal of Librarianship & Information Science, 35, 141–152. doi:10.1177/0961000603353002

Field, P. (2008). An examination of adult literacy materials & schemes in English prison & the role of the prison library in their provision & evaluation. University of Sheffield. Retrieved 12/11/2014 from http://extra.shu.ac.uk/sinto/Issues/Documents/Prison libraries.pdf

IFLA, & UNESCO. (1994). Η Διακήρυξη των IFLA/UNESCO για τη Δημόσια Βιβλιοθήκη. archive.ifla.org. Retrieved 12/11/2014 from http://archive.ifla.org/VII/s8/unesco/Public_Library_Manifesto-gr.pdf

Ings, C. & Joslin, J. (2011). Correctional Service of Canada Prison Libraries from 1980 to 2010. Library Trends, 59(3), 386–408. doi:10.1353/lib.2011.0002

Lara, N. (2010). Prison Education. London: CIVITAS Institute for the Study of Civil Society. Retrieved 12/11/2014 from http://www.civitas.org.uk/crime/factsheet-EducationinPrisons.pdf#3

Lehmann, V. (1999). Prison Librarians Needed: A Challenging Career for Those with the Right Professional & Human Skills. Retrieved 04/11/14 from http://eric.ed.gov/?q=prison+library&ft=on&id=ED441462

Mann, S. & Richards, K. (2011), “Research methods: introduction to qualitative research. Retrieved 04/11/2014 from http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/al/degrees/ma/core/research_methodology/ma_introduction_to_qualitative_research_sm__kr.pdf

Ministry of Justice. (2011). The Prison Library Service. London: Ministry of Justice. Retrieved 12/11/2014 from http://www.justice.gov.uk/downloads/offenders/psipso/psi-2011/psi-45-2011-prison-library-service.doc

Moselle, T. (2007). Prison service librarians: changing roles...changing information needs? A study of the impact of the 2005 Offender Library Learning & Information Specification on the information needs of prison service librarians. London: City University. Retrieved 12/11/2014 from https://www.soi.city.ac.uk/project/dissertations/soi/MoselleTamar.pdf

Singer, G. (2000). Prison Libraries inside out. Education Libraries, 24(1), 11–16. Retrieved 12/11/2014 from http://units.sla.org/division/ded/educationlibraries/24-1.pdf#10

Valenzuela, D. & Shrivastana, P. (2008). Interview as a Method for Qualitative Research. Arizona: Arizona State University. Retrieved 12/11/2014 from http://www.public.asu.edu/~kroel/www500/Interview Fri.pdf

White, R., Halsey, K., Martin, K. & Jones, M. (2006). Implementation of the New Prison Library Specification. (p. 49). Nottingham. Retrieved 12/11/2014 from http://dera.ioe.ac.uk/6410/2/RR748.pdf

Wilkins, B. (1977). The correctional facility library: history & standards. Library Trends, 26(1), 119-124. Retrieved 12/11/2014 from https://www.ideals.illinois.edu/bitstream/handle/2142/6949/librarytrendsv26i1i_opt.pdf?sequence=1

Αλοσκόφης, Ο. & Κωνσταντινίδου, Γ. (2012). Η Λέσχη Ανάγνωσης κρατουμένων Κορυδαλλού: Ένα “πείραμα” γνωριμίας με την ελευθερία του λόγου και της τέχνης στη φυλακή. (28). Αθήνα.

Βατοπούλου, Μ. (1994). Βιβλιοθήκη σε φυλακή και κινητή βιβλιοθήκη. Βιβλιοθήκες Και Πληροφόρηση, 10-11(7-8), 5. Retrieved 12/11/2014 from http://lekythos.library.ucy.ac.cy/bitstream/handle/10797/12233/10-11teuxos032.pdf

Επιτροπή των Υπουργών. (2006). Σύσταση Rec(2006)2 της Επιτροπής των Υπουργών των Κράτων-μελών σχετική με τους Ευρωπαϊκούς Σωφρονιστικούς Κανόνες. Στο 952η Συνάντηση των Εκπροσώπων των Υπουργών (59). Βρυξέλλες: www.coe.int. Retrieved 12/11/2014 from http://www.coe.int/t/DGHL/STANDARDSETTING/PRISONS/EPR/EPRGreek.pdf

Οικονομοπούλου, Χ. (1995). Βιβλιοθήκη στη φυλακή: Πολιτιστική παρέμβαση και θεραπεία περιβάλλοντος - Δημιουργία βιβλιοθήκης στην Κασσαβέτεια. Βιβλιοθήκες και Πληροφόρηση, 13(12), 2. Retrieved 12/11/2014 from

https://lekythos.library.ucy.ac.cy/bitstream/handle/10797/12283/12-13teuxos030.pdf?sequence=1

Σχίζας, Π. (2013). Αγροτικές φυλακές. Αθήνα: Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Retrieved 12/11/2014 from http://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/28700#page/1/mode/2up

ΦΕΚ. (1999). Νόμος υπ’ αριθ 2776/99: Σωφρονιστικός κώδικας. Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο.
##submission.copyrightStatement##