Δημιουργία καινοτόμων υπηρεσιών ψηφιακής βιβλιοθήκης του ΑΠΘ

Christos Babajimopoulos, Claudine Xenidou-Dervou, Triantafyllos Hadjiantoniou, Katerina Nasta, Eleftheria Koseoglou, Sofia Zapounidou

Περίληψη


Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΒΚΠ-ΑΠΘ) παρουσιάζει το τελευταίο έργο που ανέλαβε και υλοποίησε στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ-Ψηφιακή Σύγκλιση. Το έργο αυτό σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε με γνώμονα τη δημιουργία καινοτόμων υπηρεσιών που βασίζονται στις αρχές της Ανοικτής Πρόσβασης και θα συμβάλλουν στην ανάδειξη του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του ΑΠΘ. Το άρθρο παρουσιάζει τον σχεδιασμό του έργου, την πορεία υλοποίησης και τα τελικά παραδοτέα.


Λέξεις κλειδιά


Ψηφιοποίηση, Ιδρυματικό Καταθετήριο, Δικτυακός τόπος, Ανοικτή Πρόσβαση, Ερευνητική παραγωγή

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


LibGuides by Springshare - Content Management For Libraries. (2016). Springshare.com. Ανακτήθηκε 30 Νοεμβρίου, 2016, από https://www.springshare.com/libguides/

Open Conference Systems | Public Knowledge Project. (2016). Pkp.sfu.ca. Ανακτήθηκε 30 Νοεμβρίου, 2016, από https://pkp.sfu.ca/ocs/

Open Journal Systems | Public Knowledge Project. (2016). Pkp.sfu.ca. Ανακτήθηκε 30 Νοεμβρίου, 2016, από https://pkp.sfu.ca/ojs/

Public Knowledge Project. (2016). Pkp.sfu.ca. Ανακτήθηκε 30 Νοεμβρίου, 2016, από https://pkp.sfu.ca/
##submission.copyrightStatement##