Ηλεκτρονικό Ευρετήριο Ελληνικών Επιστημονικών Περιοδικών Εκδόσεων: ένα εργαλείο εντοπισμού ελληνικής βιβλιογραφίας

Aspasia Togia, Eleftheria Koseoglou, Elisa Makridou, Alex Vasiliou

Περίληψη


Το άρθρο παρουσιάζει το Ηλεκτρονικό Ευρετήριο Ελληνικών Επιστημονικών Περιοδικών Εκδόσεων (Η.Ε.Ε.Ε.Π.Ε.), το οποίο αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της πράξης “Προηγμένες Κεντρικές Υπηρεσίες Ψηφιακών Βιβλιοθηκών Ανοικτής Πρόσβασης Σ.Ε.Α.Β.”. Σκοπός του Η.Ε.Ε.Ε.Π.Ε. είναι να συγκεντρώσει και να καταγράψει βιβλιογραφικές πληροφορίες για τα άρθρα που περιέχονται στα ελληνικά επιστημονικά περιοδικά, διευκολύνοντας την αναζήτηση της ελληνικής επιστημονικής βιβλιογραφίας και τον εντοπισμό του υλικού που περιλαμβάνεται στις ελληνικές επιστημονικές δημοσιεύσεις. Η πύλη που δημιουργήθηκε αποτελεί τον κεντρικό κόμβο σύνδεσης με τις παρεχόμενες υπηρεσίες και σχετικές πηγές. Προσφέρει πρόσβαση στον κατάλογο των ευρετηριασμένων άρθρων, σε έναν ενημερωμένο κατάλογο 500 περίπου τρεχόντων ελληνικών περιοδικών και στο wiki της υπηρεσίας που αναφέρεται σε θέματα ευρετηρίασης και θεματικής πρόσβασης. Το σύστημα προσφέρει απλή και σύνθετη αναζήτηση, αναζήτηση με βάση τον τίτλο του περιοδικού, τον συγγραφέα, το θέμα και το ISSN του περιοδικού και άλλους περιορισμούς. Επίσης, παρέχει σχετική βοήθεια προς τους χρήστες μέσω εγχειριδίων και ηλεκτρονικής επικοινωνίας και εκμεταλλεύεται τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης

Λέξεις κλειδιά


: Ευρετήρια περιοδικών, ευρετηρίαση, επιστημονικά περιοδικά, Ελλάδα

Πλήρες Κείμενο:

PDF EPUB

Αναφορές


Almeida, P. (2013). The origins and purpose of scientific publications. JEPS Bulletin: The Official Blog of the Journal of the European Psychology Students. Retrieved from http://blog.efpsa.org/2013/04/30/the-origins-of-scientific-publishing/

Burke, D L,York, M. C. (1994). The North Carolina Periodicals Index. North Carolina Libraries, 52(3/4), 138–139.

Garfield, E. (1970). Citation indexing for studying science. Nature, 227(5259), 669–71. Retrieved from http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/4914589

Hallman, C. N., & McGruer, J. (1985). Local Periodical Indexes Provide Access to Regional Publications. Reference Services Review, 13(2), 35–40. http://doi.org/10.1108/eb048900

Horah, J. L. (1997). The Evolution of a Library Database: From Cards to the Web. Searcher, 6(5), 56–60. Retrieved from http://eric.ed.gov/?id=EJ567732

Miller, J., & Kuhr, P. (2000). LCSH and Periodical Indexing: Adoption vs. Adaptation. Cataloging & Classification Quarterly, 29(1-2), 159–168. http://doi.org/10.1300/J104v29n01_11

Reitz, J. (2004). Dictionary for Library and Information Science. Library Books and Monographs. Retrieved from http://repository.wcsu.edu/library_books/1

Sennema, G. (2002). The Christian Reformed Church Periodical Index. Journal of Religious & Theological Information, 5(3-4), 119–134. http://doi.org/10.1300/J112v05n03_07

Stewart, M. M., & Hatton, J. L. (1991). Production of a Periodical Index by a Special Library. Special Libraries, 83(2), 92–95. Retrieved from http://eric.ed.gov/?id=EJ444814

Walker, M. A. (2008). Evolution of a State Periodical Index: Converting an In-House Index to a MARC-Based Database on the Web. The Serials Librarian, 55(1-2), 184–209. http://doi.org/10.1080/03615260801970865
##submission.copyrightStatement##