Υπηρεσία παροχής άρθρων, μέσω δια-δανεισμού, από τις ηλεκτρονικές συνδρομές του HEAL-Link σε δημόσιους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.

Leonidas Pispiringas

Περίληψη


Το άρθρο περιγράφει την ανάγκη του HEAL-Link για την απόκτηση και χρήση λογισμικού για τη δημιουργία μιας υπηρεσίας παράδοσης άρθρων μέσω δια-δανεισμού για δημόσιους μη-κερδοσκοπικούς Οργανισμούς (Νοσοκομεία, Πόλη Βιβλιοθήκες, κλπ). Επιπλέον, περιγράφει τη συνεργασία τόσο σε επίπεδο λογισμικού όσο και σε επίπεδο πολιτικών χρήσης μεταξύ της Βιβλιοθήκης της CNR (National Research Council) και του HEAL-Link. Εδώ και χρόνια, ένας μεγάλος αριθμός δημοσίων οργανισμών εκφράζουν σταθερά την επιθυμία τους να γίνουν ενεργά μέλη του HEAL-Link, προκειμένου να έχουν πρόσβαση στο πλήρες κείμενο των ηλεκτρονικών συνδρομητικών πηγών. Το συγκεκριμένο αίτημά τους δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί και ο κύριος λόγος είναι οι περιορισμένοι προϋπολογισμοί των οργανισμών αυτών και η αδυναμία τους κατά συνέπεια να συνεισφέρουν στο κόστος των ηλεκτρονικών συνδρομών του HEAL-Link. Ως εκ τούτου, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς) 2007-2013, ο HEAL-Link αποφάσισε να εκμεταλλευτεί τους όρους των συμφωνητικών που έχει με τους εκδότες και να δημιουργήσει την υπηρεσία παράδοσης άρθρων μέσω δια-δανεισμού. Μετά τη διεξαγωγή έρευνας για λογισμικά που χρησιμοποιούνται διεθνώς μεταξύ βιβλιοθηκών, ο HEAL-Link αποφάσισε να χρησιμοποιήσει το λογισμικό NILDE. Με τη συνεργασία των ανθρώπων της CNR, έγιναν όλες οι απαραίτητες αλλαγές και τροποποιήσεις στο λογισμικό έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την υπηρεσία του HEAL-Link. Στο τελευταίο μέρος του άρθου υπάρχουν αντίστοιχα στατιστικά στοιχεία της χρήσης της υπηρεσίας μέσω του NILDE από του 91 συμμετέχοντες οργανισμούς για τα έτη 2013, 2014, 2015.

Λέξεις κλειδιά


HEAL-Link, διαδανεισμός, αυτοματισμοί βιβλιοθηκών, συνεργασία βιβλιοθηκών, βιβλιοθήκες

Πλήρες Κείμενο:

PDF EPUB

Αναφορές


Mangiaracina, S., Tugnoli, A. (2012). NILDE reloaded: a new system open to international interlibrary loan. Interlending & Document Supply, 40, 2, 88 – 92.
##submission.copyrightStatement##