Αγαπητοί συνάδελφοι,

Ο Σύνδεσμος Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ) σάς γνωστοποιεί την έναρξη λειτουργίας του πρώτου επιστημονικού ηλεκτρονικού περιοδικού των ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών με τίτλο “HEALJournal”. Το περιοδικό είναι Aνοικτής Πρόσβασης, απευθύνεται σε όλα τα μέλη της ελληνικής Βιβλιοθηκονομικής Κοινότητας και στοχεύει στη δημοσίευση (έπειτα από ομότιμη κρίση/αξιολόγηση) πρωτότυπων άρθρων στις εξής Θεματικές Περιοχές: Επιστήμες Πληροφόρησης (Βιβλιοθηκονομία και Αρχειονομία), Κοινωνικές Επιστήμες (Μουσειολογία), Πληροφορική / Επιστήμη Υπολογιστών (π.χ. Πληροφοριακά Συστήματα, Τεχνολογία Πληροφορίας κ.ά.), Ανθρωπιστικές Επιστήμες (διεπιστημονικά θεματικά πεδία, όπως Πληροφόρηση και Εκπαίδευση Ενηλίκων, Πληροφόρηση και Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση κ.ά.). Η έκδοση του περιοδικού είναι εξαμηνιαία, ενώ προβλέπονται και έκτακτα τεύχη με ειδική θεματολογία ή αφιερώματα. 

Τα μέλη της Επιστημονικής και Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού σάς προσκαλούν να υποβάλετε τα άρθρα σας  στο πρώτο τεύχος του περιοδικού HEALJournal, με στόχο την κυκλοφορία του στo τέλος του 2014. Υπ’ αυτό το πρίσμα, επιδιώκεται η ανάδειξη και επιστημονική διερεύνηση θεμάτων της Επιστήμης της Πληροφόρησης αλλά και συγγενών (θεματικά όμορων) επιστημών και, συνακόλουθα, η δημιουργία δικτύων συνεργασίας σε ερευνητικό και επιστημονικό επίπεδο.

***Προθεσμία υποβολής άρθρων, μέχρι και τις 15 Νοεμβρίου 2014