Αγαπητοί και αγαπητές συνάδελφοι,

η Συντακτική Ομάδα και η Επιστημονική Επιτροπή του "HEALJournal", του ηλεκτρονικού περιοδικού Ανοικτής Πρόσβασης του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, προσκαλεί όλους τους εμπλεκομένους στην υλοποίηση των κάθετων δράσεων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας να συντάξουν άρθρα για τις υπηρεσίες που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο των Κάθετων πράξεων οργάνωσης, ανάδειξης και προβολής Ακαδημαϊκού Περιεχομένου («Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Ανοικτής Πρόσβασης» του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση»-ΕΣΠΑ), και να τα υποβάλουν για δημοσίευση στο επόμενο, τέταρτο τεύχος του περιοδικού (Ιούλιος-Δεκέμβριος 2016).

Υπενθυμίζεται ότι στο τρέχον -τρίτο- τεύχος (Ιανουάριος-Ιούνιος 2016) του "HEALJournal", με θέμα «Προηγμένες Υπηρεσίες Βιβλιοθηκών ΣΕΑΒ» (http://healjournal.seab.gr/index.php/hli/issue/view/11/showToc), έχουν ήδη αποτυπωθεί οι αντίστοιχες δράσεις της Οριζόντιας πράξης παροχής υπηρεσιών Ψηφιακών Βιβλιοθηκών, που χρηματοδοτήθηκαν από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα «Ψηφιακή Σύγκλιση» και «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Σκοπός του υπό διαμόρφωση τεύχους είναι η διάχυση των αποτελεσμάτων των Κάθετων δράσεων των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, η προώθηση της εξωστρέφειάς τους, μέσω και της ενημέρωσης/πληροφόρησης της ευρύτερης Ακαδημαϊκής και Ερευνητικής Κοινότητας αναφορικά με τον σχεδιασμό, ανάπτυξη, υλοποίηση των ως άνω δράσεων, και η διαμοίραση γνώσης για τις νέες τεχνολογίες που έχουν αξιοποιηθεί, εντός των ορίων τους, ώστε να προάγουν και το έργο/λειτουργία των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών των ελληνικών ΑΕΙ.

Για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με την υποβολή άρθρων στο περιοδικό (η οποία ακολουθείται από τις διαδικασίες αξιολόγησης και επιμέλειάς τους), μπορείτε να μεταβείτε στην ιστοσελίδα του περιοδικού: http://healjournal.seab.gr/

(Νέα) προθεσμία υποβολής των άρθρων για το τέταρτο τεύχος του περιοδικού: 30/11/2016.

Με εκτίμηση,
εκ μέρους της Συντακτικής και της Επιστημονικής Επιτροπής του "HEALJournal".