Ταχυδρομική Διεύθυνση

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ) 

Ηρώων Πολυτεχνείου 9,
15780 Ζωγράφου,
Ελλάδα 


Υπεύθυνος Επικοινωνίας

Δημήτρης Κουής
Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ)

Ηρώων Πολυτεχνείου 9 Τ.Κ.15780,Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου,Αθήνα,Ελλάδα


Τηλέφωνο: 210-7724487
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dimitriskouis@seab.gr

Υπεύθυνος Υποστήριξης

Διαχειριστής HEAL Journal
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: healjournal@seab.gr